I Mediearkivet kan du söka bland artiklar i Nordens största artikeldatabas. Så här gör du en enkel sökning. Du kan även kika på ett av våra inspelade webbinar för Mediearkivet.

Sök - här skriver du det eller de sökord du önskar söka på. Vi använder oss av booleskt sökspråk och sökoperatorer. Här hittar du även en guide över hur du bäst skriver booleska sökningar.

Sökalternativ eller Booleskt sök - här finns stöd och sökhjälp.

Tidsperiod - välj vilken tidsperiod du önskar söka inom.

Källor - Här väljer du vilka källpaket eller källor du önskar söka på.

Källurval - Här hittar du olika snabbval. Klicka på Tillämpa om du önskar använda ett sådant snabbval.

Skapa källurval - Här väljer du ditt eget källurval

Källväljaren - här kan du filtrera på Medietyp samt Språk & Region

Kategorier & Källor - här filtrerar du fram önskade källkategorier och källor. Här kan du även söka på enskilda källor.

Spara som källurval - här hittar du en guide över hur du går tillväga.

Artikelresultat - När du gjort din sökning får du upp ditt träffresultat av artiklar som en scrollbar lista i mitten.

Läsa artikel - Klicka på artikelrubriken och artikeln visas i högerkolumn. Beroende på vilken typ av källa det gäller så kan visningen av artiklar se olika ut. Här hittar du en förklaring till detta.

Spara eller e-posta en eller flera artiklar - Här hittar du en guide över hur du går tillväga.

Återställ - Glöm inte att klicka återställ om du önskar göra en helt ny sökning. Annars kommer ditt tidigare urval att följa med.

Vill du lära dig mer? Anmäl dig till vårt webbinar för Mediearkivet.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss på support@retriever.se eller på 08-546 121 79.

Lycka till!

Fick du svar på din fråga?